Skelbiame konkursą išrinkti geriausias šalies įmonių aplinkosaugos tarnybas ir specialistus

Siekiant mažinti pramonės įmonių neigiamą poveikį aplinkai, vykdant prevencines priemones, diegiant naujas aplinkai draugiškas technologijas, skiepijant dirbančiųjų atsakomybę už aplinkosauginių teisės aktų, normatyvų, taisyklių laikymąsi ir vykdymą, plečiant dirbančiųjų ekologijos ir inžinerinės aplinkosaugos žinias svarų pagrindinį darbą atlieka įmonių aplinkosaugos (ekologinės) tarnybos ar pramonės įmonių aplinkosaugos (ekologijos) specialistai.

Norėdami išsiaiškinti ir įvertinti šį atsakingą darbą dirbančias tarnybas ir specialistus, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Aplinkos apsaugos komitetas ir VšĮ „Grunto valymo technologijos“, remiami Aplinkos ministerijos, organizuoja „Šalies įmonių geriausiai dirbančių aplinkosaugos (ekologijos) tarnybų ir aplinkosaugos specialistų konkursą“.

Kviečiame dalyvauti organizuojame konkurse ir iki 2017 m. gegužės 10 d. pateikti VšĮ „Grunto valymo technologijos“ (Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius) paraišką, kurioje būtų trumpai aprašyta įmonės aplinkosauginė veikla.

Hidrologai įspėja: vandens telkinių ledas jau nesaugus

BFL nuotr.

Šiuo metu, kaip informuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, ežerų ledas vis dar storas ir stiprus, bet jau matyti pirmieji tirpimo požymiai. Tai atšutusios pakrantės, išplatėjusios upių įtekėjimo ir ištekėjimo zonos. Ties virš ledo kyšančiomis žolėmis jis yra suplonėjęs, skylėtas ir tokiose vietose itin nesaugus. 

Dar pavojingesnis ledas mažuose tvenkiniuose, į kuriuos įteka upeliai, nes pastarųjų vanduo yra šiltesnis – apie vieną penkis laipsnius. Todėl tvenkinių ledas tirpsta ne tik iš viršaus, bet ir iš apačios. 

Aplinkos ministerijos informacija
2017-03-03

Informacija apie įstaigą


GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS yra viešoji įstaiga, įsteigta Aplinkos ministerijos 1997 m.
Įstaigos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vystant dirvožemio, grunto ir vandens telkinių, užterštų organinės kilmės teršalais tyrimo ir valymo, gamtinių resursų atstatymo darbus, kuriant ir tobulinant aplinkos valymo technologijas ir priemones, skleidžiant ekologines žinias, vykdant ekologinį visuomenės švietimą.

Įstaigos veiklos kryptys:

  • Dirvožemio, grunto, vandens ir vandens telkinių, užterštų organinės kilmės teršalais, valymas;
  • Valymo technologijų kūrimas bei tobulinimas;
  • Eksperimentinė veikla, susijusi su naujų, organinius teršalus oksiduojančių, mikroorganizmų paieška, jų panaudojimu aplinkai valyti;
  • Taršos židinių, jų apimties ir pavojingumo aplinkai laipsnio nustatymas, išaiškinimas ir tyrimas;
  • Techninių sprendimų ir projektų taršai lokalizuoti ir likviduoti parengimas ir įdiegimas;
  • Vandens telkinių renovacijos ir užterštų teritorijų išvalymo projektų rengimas;
  • Ekologinis visuomenės švietimas, ekologinės literatūros rengimas ir leidyba, ekologinės savimonės ugdymas.

Dirvožemio, grunto, dumblo, vandens užteršto naftos angliavandeniliais valymo aikštelės veikia Jonavoje ir Klaipėdoje, veikė Kaune, Vilniuje, Panevėžyje. Per daugiau nei 15-os metų veiklos laikotarpį buvo išvalyta virš 140 000 tonų užteršto dirvožemio, grunto, dumblo, vandens, biodegraduota virš 4 000 tonų naftos angliavandenilių patekusių į aplinką ir tuo išvengta žalos gamtai, kuri būtų siekusi virš 500 mln. Lt.

18 įstaigos atliktų eksperimentinių darbų biotechnologijos, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos srityse pripažinta išradimais ir gauti Lietuvos Respublikos Patentai, 6 įstaigos darbuotojų darbai patentuoti Rusijos Federacijoje.

Dalyvavome šalies ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Baltarusijoje. Vykdome ir remiame ekologinio švietimo projektus.

VšĮ „Grunto valymo technologijos" pasiekimai aplinkosaugoje įvertinti daugeliu specialių prizų, geriausio Lietuvos Metų Gaminio diplomais ir aukso medaliais, Vokietijos gamtos mokslų akademijos didžiuoju sidabro kryžiumi. 5 įstaigos darbuotojams Lietuvos pramoninkų konfederacija suteikė Profesijos riterio vardą.

 

Informacija atnaujinta: 2016-08-01