Lietuvos metų gaminys

2012 metai

Lietuvos metų gaminys 2012


Konkurso Lietuvos metų gaminys aukso medalis už
"Technologijos, pagrįstos fitoremediacija, dirvožemio užteršto nafta ir sunkiaisiais metalais valymui, sukūrimą"

2011 metai

Lietuvos metų gaminys 2011

Konkurso Lietuvos metų gaminys aukso medalis už
"Ežerų (tvenkinių) užteršto dugno dumblo valymo vietoje technologiją"

2010 metai

Lietuvos metų gaminys 2010

Konkurso Lietuvos metų gaminys aukso medalis už
"Naujos grunto, dumblo ir vandens užteršto naftos produktais valymo komplekso sukūrimas šalies centrinėje dalyje (Jonavoje)"

2009 metai

Lietuvos metų gaminys 2009

Konkurso Lietuvos metų gaminys aukso medalis už
"Naftą oksiduojančių mikroorganizmų terpės gavimo būdas ir tuo būdu gauta terpė"

2008 metai

Lietuvos metų gaminys 2008

Konkurso Lietuvos metų gaminys aukso medalis už
"Pramoninės gamybos atliekos monoetanolamino (MEA) tirpalo biodegradacijos būdas"

2007 metai

Lietuvos metų gaminys 2007

Konkurso Lietuvos metų gaminys aukso medalis už
"Inokuliatas "GVT" ir jo panaudojimas naftos angliavandeniliais užterštam gruntui bei vandeniui valyti"