Prof. K. Jankevičiaus vardinė stipendija – akademinei karjerai skatinti

prof. Karolis Jankevičius

VšĮ „Grunto valymo technologijos" įsteigtą prof. Karolio Jankevičiaus vardinę stipendiją – po 700 Eur – 2015 metais gavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Mikrobiologijos ir biotechnologijos katedros Mikrobiologijos ir biotechnologijos studijų programos I kurso magistrantė Jolita Kemeraitė ir Mikrobiologijos ir biotechnologijos studijų programos II kurso bakalaurė Aistė Šimkutė. Ji paskirta už sėkmingus studenčių mokymosi rezultatus ir puikų darbą laboratorijoje.

Prof. K. Jankevičiaus vardinę stipendiją VšĮ „Grunto valymo technologijos" įsteigė 2012 m. Jos tikslas, kaip sakė „Grunto valymo technologijų" direktorius Rapolas Liužinas, – skatinti gabius Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentus siekti geresnių studijų rezultatų ir karjeros mikrobiologijos ir biotechnologijos mokslų srityje.

Stipendija pavadinta Karolio Jankevičiaus (1924–2010), buvusio ilgamečio Botanikos instituto direktoriaus, VU profesoriaus, visą savo gyvenimą skyrusio mokslui ir aplinkosaugai, vardu jo atminimui pagerbti.

Ilgametis buvęs Botanikos instituto direktorius prof. Karolis Jankevičius visą savo gyvenimą skyrė mokslui ir aplinkosaugai. VšĮ „Grunto valymo technologijos" ir prof. Karolio Jankevičiaus bendro darbo rezultatas:

• iš viso 18 patentų aplinkos, biotechnologijos ir biomedicinos klausimais;
• 4 darbai buvo pristatyti konkurse „Lietuvos metų gaminys" ir apdovanoti aukso medaliais;
• su bendraautoriais parengta ir išleista monografija „Aplinkos biologinis valymas" (2003), „Aplinkosaugos terminų žodynas" (2000), „Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas" (2008), „Naftos ir kitų aplinką teršiančių medžiagų biodegradacija. Teorija ir praktika" (2007), užsienio moksliniuose žurnaluose paskelbti 5 straipsniai biotechnologijos klausimais.

Lietuvos pramonininkų konfederacija 2007 metais prof. Karoliui Jankevičiui suteikė Profesijos riterio garbės vardą.

2015 m. birželio 30 d.